Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Сепаратори BAUER

Сепаратори BAUER

facebook thumb

 

Оборудването за разделяне на фракции или т. нар. сепаратори на BAUER се характеризират с висока производителност и оптимално съдържание на сухо вещество. А дългогодишният опит, перфектният технически дизайн и използването на висококачествени материали превръща BAUER в лидер в тази област.

Оборудването за разделяне ще ви спести пари

Сепараторите заемат важна част от процеса на обработка и управление на оборския тор. След разделянето на твърдата и течната маса съществуват редица полезни възможности за по-нататъшна обработка. Например, отделената твърда маса се използва за производството на ценен постелъчен материал или компост. А течният тор от своя страна осигурява бърз растеж на отглежданите култури по време на вегетацията, както и сигурна реколта в следствие от хранителните вещества, които получават растенията. Във времето, когато екологичното производство е все по-решаващ фактор за един по-добър живот, течният оборски тор не само замества химическото торене, но и спестява разходи и намалява вредното въздействие върху околната среда. 

Сепараторите BAUER превръщат непотребния оборския тор в ценен тор
• Напълно автоматизирано разделяне на оборския тор на течна и твърда фракция 
• Останалата суспензия може да се разпредели по всяко време без нужда от сложна техника за хомогенизиране
• Получената твърда фракция е без мирис и се съхранява лесно и безпроблемно

Икономично използване на наличните ресурси, но с модерни технологии
Фермите с по-голям брой животни на единица площ са изправени пред проблема с огромните количества оборски тор. Наред с това законовите изисквания също затрудняват ситуацията. Всичко това налага оборския тор да се третира адекватно. Имайте предвид, че стандартните системи за управление на оборския тор отнемат много време, изискват много труд,  но и огромни инвестиции.

Икономически ефективно решение. Ето как:
Сепараторите за разделянето на течната и твърдата фракция са идеалното решение за стопанствата, които отглеждат по-голяма популация животни, но разполагат с малки площи. Едно от най-важните им предимства е намаляването на изискването за капацитет за съхранение до 30 %. От друга страна използването на хранителните вещества от течната и твърдата фракция ще ви спестят употребата на минерални торове. От икономическа гледна точка, допълнителни доходи за стопаството ви са възможни чрез продажба на твърдата фракция на по-малки земеделски стопаства, които да го използват за компостиране.

Защо да използвате сепаратори 
• Течна фракция:
 - обемът намалява от 15 до 30%
 - това означава по-малко място за съхранение и транспортиране
 - поради извличането на твърди вещества и въглерод има по-малко загуби на азот по време на съхранение и приложение
 - намалени показатели на миризмата
 - възможен е точен анализ на хранителните вещества, а от там и оптимизиране на времето за разпределение
 - ниска концентрация на хранителните вещества, следователно по-висок процент на приложение на хектар, отколкото при сурова суспензия
 - много по-добро проникване в почвата и по-малко прилепване към растенията, което гарантира, че хранителните вещества се усвояват по-бързо, а увреждането на културите поради изгаряне е сведено до минимум
 - лесни и евтини системи за транспортиране/разпределение
 - нисък разход на енергия при изпомпване и транспортиране
 - значително по-малко съдържание на семена от плевели в течната фракция

• Твърда фракция

 - самокопмостиране, без мирис и нужда от допълнително подреждане
 - високото съдържание на твърди вещества позволява съхранение без нужда от специални предпазни мерки
 - подобрява се почвената структура
 - може да се прилага не само на земеделски площи, но и на всякакви почви, където има необходимост от хранителни вещества
 - лесна за транспортиране
 - може да се използва и като постелъчен материал във фермите.

Наши партньори